Điều khoản sử dụng trang web cauhay.com

Chào mừng bạn đến với cauhay.com!

Khi truy cập và sử dụng trang web cauhay.com, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng được quy định dưới đây.

Điều khoản chung

 • Bạn cần đọc và tuân thủ các điều khoản này khi truy cập và sử dụng nội dung trên cauhay.com bằng mọi thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng…).
 • Để đáp ứng nhu cầu người dùng, cauhay.com có thể chỉnh sửa các điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được công bố công khai trên website.

Quy định khi bình luận

Khi bình luận tại cauhay.com, bạn cần tuân thủ:

 • Không được chia sẻ thông tin liên lạc cá nhân như số điện thoại, email, địa chỉ…
 • Không sử dụng ngôn từ thô tục, khiêu dâm.
 • Không nên mở quá nhiều bình luận cấp 1. Hãy trả lời trực tiếp vào bình luận liên quan để tránh gây rối.

Nội dung cấm

Nghiêm cấm các nội dung sau trên cauhay.com:

 • Nội dung vi phạm pháp luật, an ninh quốc gia.
 • Nội dung kích động bạo lực, chiến tranh, thù hận.
 • Quảng cáo, mua bán hàng hóa và dịch vụ bị cấm.
 • Sử dụng trái phép thương hiệu và bản quyền của cauhay.com.

Hiệu lực thi hành

 • Các điều khoản trên có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản, bản cập nhật mới nhất sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày 20/09/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của bạn để giúp cauhay.com ngày càng hoàn thiện!